การอบรมสัมนาประจำปี 2562 และรับสมัครสมาชิกอบรมสัมนา รุ่นที่ 2/2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดการอบรมสัมนาสมาชิกประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ สหกรณ์จึงกำหนดการอบรมสัมนาประจำปี 2562 และรับสมัครสมาชิกอบรมสัมนา รุ่นที่ 2/2562 ดังเอกสารเพิ่มเติม

Download “ประกาศรับสมัครอบรมสัมนา รุ่นที่ 2/2562” ประกาศ.pdf – Downloaded 41 times – 628 KB

Download “ตารางกิจกรรมอบรมสัมนา รุ่นที่ 2/2562” กำหนดการ.pdf – Downloaded 41 times – 399 KB

Download “ใบสมัครอบรมสัมนา รุ่นที่ 2/2562” ใบสมัครสัมมนา.pdf – Downloaded 40 times – 441 KB