การอบรมสัมนาประจำปี 2562 และรับสมัครสมาชิกอบรมสัมนา รุ่นที่ 1/2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดการอบรมสัมนาสมาชิกประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ สหกรณ์จึงกำหนดการอบรมสัมนาประจำปี 2562 และรับสมัครสมาชิกอบรมสัมนา รุ่นที่ 1/2562 ดังเอกสารเพิ่มเติม

Download “ประกาศรับสมัครอบรมสัมนา รุ่นที่ 1/2562”

ประกาศ1_2562.pdf – Downloaded 59 times – 656 KB

Download “ตารางกิจกรรมอบรมสัมนา รุ่นที่ 1/2562”

กำหนดการสัมมนา1_2562.pdf – Downloaded 64 times – 394 KB

Download “ใบสมัครอบรมสัมนา รุ่นที่ 1/2562”

ใบสมัครสัมนา1_2562.pdf – Downloaded 53 times – 448 KB