บรรยากาศการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ไอธารา อ. บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี