รับสมัครสมาชิกเข้าฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการปักริบบิ้น

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด จะจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ในปีนี้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กำหนดจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรการปักริบบิ้น ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. จำนวน 40 คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download “ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการปักริบบิ้น” ประกาศรับสมัคร.pdf – Downloaded 67 times – 627 KB

Download “ใบสมัครสมัครสมาชิกเข้าฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการปักริบบิ้น” ใบสมัคร.pdf – Downloaded 53 times – 312 KB