ประกาศปิดทำการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

ด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.จามจุรีสแควร์ (ชั้น 4) จึงมีความจำเป็นต้องปิดทำการในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Download “ประกาศปิดทำการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับวัคซีนโควิด”

284463.jpg – Downloaded 248 times – 90.68 KB