ประมวลภาพสัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 1

ประมวลภาพสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ รุ่นที่ 1  ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
ณ ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท  จังหวัดลพบุรี