ปิดทำการรับ-จ่ายเงิน และบริการอื่นๆ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด จะปิดทำการรับ-จ่ายเงิน และบริการอื่นๆ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – วันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่อทำการปิดบัญชีประจำปี 2563 และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับการถอนเงินฝากและรับเงินกู้ผ่านเครือข่ายตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด จะทำการปิดระบบตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น.

Download “ปิดทำการรับ-จ่ายเงิน และบริการอื่นๆ”

20201222143513.pdf – Downloaded 189 times – 52.61 KB