ปิดระบบเครือข่าย ATM

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด จะทำการย้ายเครื่อง Server ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น สหกรณ์จึงจำเป็นต้องปิดระบบถอนเงินฝากและรับเงินกู้ผ่านระบบเครือข่ายตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยท่านสมาชิกมา ณ โอกาสนี้

Download “ปิดระบบเครือข่าย ATM”

ปิดระบบเครือข่าย.pdf – Downloaded 196 times – 631.50 KB