มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ด้วยการเคหะแห่งชาติ ประกาศปิดสำนักงานใหญ่ (1 วัน) ในวันที่ 14 มกราคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด มีความจำเป็นในการจัดการพื้นที่ภายในสำนักงานเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดทำการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 15 มกราคม 2564 และจะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่ขอถอนเงินฝากออมทรัพย์หรือรับเงินกู้สามัญหมุนเวียนผ่านเครือข่ายธนาคารกรุงไทย จำกัด ยังถอนและรับเงินกู้ได้ตามปกติ