รายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ในการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิกตามลำดับการรับสมัคร ตามรายการด้านล่าง

Download “รายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562”

suan_phueng.pdf – Downloaded 364 times – 1.33 MB