รายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิก รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ในการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิกตามลำดับการรับสมัคร ตามรายการด้านล่าง

Download “รายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าร่วมการอบรมสัมนาสมาชิก รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562”

ประกาศรายชื่อสัมมนา_รุ่น_2.pdf – Downloaded 673 times – 1.22 MB