ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 หลักสูตร “การปักริบบิ้น” ในวันเสารืที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณห้องโถงหน้าสำนักงานสหกรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ในการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามลำดับการรับสมัครดังเอกสารแนบต่อไปนี้

Download “ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข้าร่วมอบรมวิชาชีพ.pdf – Downloaded 359 times – 792.21 KB