สมาชิกเข้าร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการฝึกวิชาชีพ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์  ณ ห้องโถงด้านหน้าสหกรณ์ฯ