สอ.กคช. ส่งมอบดอกไม้จันทร์ ให้กับสำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560  สอ.กคช. ได้นำดอกไม้จันทร์จากการประดิษฐ์ ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ทำการส่งมอบให้กับสำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช