สอ.ครูยโสธร จำกัด เยี่ยมเยือน สอ.การเคหะแห่งชาติ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  สอ.ครูยโสธร จำกัด  ได้มาเยี่ยมเยือน สอ.การเคหะแห่งชาติ จำกัด  โดยทางสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี