ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด มีความประสงค์จะเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสอบคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ดังเอกสารแนบ

Download “ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์”

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์.pdf – Downloaded 655 times – 2.02 MB