ประมวลภาพ ครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ กคช.

เนื่องในวันครบรอบ 40 ปี สอ.กคช. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสหกรณ์ฯ ได้ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ ณ ห้องโถงด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560  โดยได้เชิญสมาชิก และสหกรณ์ฯ อื่น เข้าร่วมงานดังกล่าว