สหกรณ์ออมทรัพย์ กคช. ปิดทำการ 1 วัน ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19

ประกาศ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กคช. ปิดทำการ 1 วัน เนื่องจาก การเคหะแห่งชาติ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19