ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

ที่ตั้ง 905 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240

 

ผู้จัดการ

คุณสมชาติ เจริญทรัพย์
ติดต่อ : 02-375-1938,
มือถือ : 092-092-9544
ต่อภายใน : 16511

ติดต่อ : 02-733-0351

ต่อภายใน : 16111, 16444, 16933
โทรสาร : 02-733-0351, 02-375-1938

ติดต่อเรา