ประมวลภาพสัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 1/2560 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ประธานกรรมการ สอ.กคช.  กล่าวเปิดการสัมมนาสมาชิก และบรรยายให้ความรู้กับสมาชิก พร้อมตอบข้อซักถาม

 

ช่วงบ่าย  ผู้จัดการ สอ.กคช. บรรยายในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้ในฐานะเจ้าของสหกรณ์”

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการให้กับสมาชิก

 

สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา ถ่ายรูปร่วมกัน

 

ช่วงเย็น สมาชิกรับประทานอาหารร่วมกัน และร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 11 มิถนายน สมาชิกร่วมกันใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์